Η παροιμία λέει πως χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Με την πυρηνική οικογένεια να έχει μείνει μόνο με τους γονείς και το παιδί ή τα παιδιά, οι απαιτήσεις και τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν οι γονείς έχουν αυξηθεί δραματικά. Με αποτέλεσμα η ανατροφή των παιδιών να έχει γίνει πολύ δύσκολη. Οι γονείς να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες από τους γονείς των προηγούμενων γενεών. Συνεπώς, οι γονείς χρειάζονται κάποιες συμβουλές.

Υπάρχουν πολλές συμβουλές αλλά πολύ λίγες ιδέες για το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις συμβουλές, ακόμα και όταν φαίνονται λογικές και να έχουν νόημα είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν. Τέτοιες συμβουλές μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά καλό.

διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα μίας σχολής γονέων είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και να βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις στρατηγικές να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκύπτουν στην ανατροφή ενός παιδιού και αυτό δεν είναι λίγο. Εκτός από τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν καθημερινά, καλό είναι να έχουν και ένα όραμα το πώς θα ήθελαν να ζουν τα παιδιά τους στο μέλλον. Τα παιδιά ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ραγδαία και αυτό τους δημιουργεί μία τεράστια πίεση.  Έχοντας μία ευρύτερη εικόνα οι γονείς δε θα παρασύρονται ούτε θα χάνονται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η κεντρική ιδέα όποιας στήριξης πάντα θα πρέπει να είναι η βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας και η αύξηση της αυτό-αρμοδιότητας της.

Στο blog της συμβουλευτικής θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα και τους προβληματισμούς  που είναι σημαντικά για την υγεία των παιδιών και την ανάπτυξή τους.

διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος της σχολής γονέων είναι η υποστήριξη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Οι προηγούμενες μέθοδοι ανατροφής των παιδιών δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες και δεν είναι αποτελεσματικές. Οι προκλήσεις της κοινωνίας και του κόσμου έχουν αλλάξει δραματικά και τα παιδιά χρειάζονται ένα διαφορετικό στυλ ανατροφής το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού. Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, κάποια γνώση είναι απαραίτητη, π.χ., σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση, το μαθησιακό στυλ, με τη χρήση των ηλεκτρονικών, τα κίνητρα και άλλα. Απαραίτητες, επίσης, είναι στρατηγικές πώς θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν οι ικανότητες του παιδιού. Πώς θα μπορούσαν οι γονείς μέσα από αυτή η διαδικασία να καθοδηγούν τα παιδιά να  μεγαλώνουν σωστά. Η σχολή γονέων είναι το μέρος όπου οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις και να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες. Εξάλλου, η σχολή γονέων δίνει την ευκαιρία να μάθουν από άλλους γονείς τις γνώσεις τους, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους και να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο είναι πάλι σα να δημιουργείται το «χωριό» που χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει.

διαβάστε περισσότερα