Η Τέχνη της ανατροφής

Βιωματική ομάδα

Ο στόχος της σχολής γονέων είναι η υποστήριξη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Οι προηγούμενες μέθοδοι ανατροφής των παιδιών δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες και δεν είναι αποτελεσματικές.

Το φαγητό ως πρόβλημα ή ως λύση;

Ομάδα αντιμετώπισης του αυξημένου βάρους και των συνεπειών του

Στις ομάδες μας προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τα διατροφικά προβλήματα με μία προοπτική ανάπτυξης προς τη ζωή και το φαγητό.

Πώς μαθαίνεις αποτελεσματικά και μένεις υγιής

Ομάδα στήριξης στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων

Η συναισθηματική ισορροπία και η ικανότητα ν’ αντιμετωπίσει κανείς το άγχος στο σχολείο, στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία…