Η Τέχνη της ανατροφής

Βιωματική ομάδα

Ο στόχος της σχολής γονέων είναι η υποστήριξη των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους. Οι προηγούμενες μέθοδοι ανατροφής των παιδιών δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες και δεν είναι αποτελεσματικές. Οι προκλήσεις της κοινωνίας και του κόσμου έχουν αλλάξει δραματικά και τα παιδιά χρειάζονται ένα διαφορετικό στυλ ανατροφής το οποίο ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού. Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, κάποια γνώση είναι απαραίτητη, π.χ., σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση, το μαθησιακό στυλ, με τη χρήση των ηλεκτρονικών, τα κίνητρα και άλλα. Απαραίτητες, επίσης, είναι στρατηγικές πώς θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν οι ικανότητες του παιδιού. Πώς θα μπορούσαν οι γονείς μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία να καθοδηγούν τα παιδιά να  μεγαλώνουν σωστά. Η σχολή γονέων είναι το μέρος όπου οι γονείς μπορούν ν’ αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις και να έχουν την ευκαιρία ν’ αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες. Εξάλλου, η σχολή γονέων δίνει την ευκαιρία να μάθουν από άλλους γονείς τις γνώσεις τους, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους και να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο είναι πάλι σα να δημιουργείται το «χωριό» που χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει.

H σχολή γονέων θέτει ως στόχους:

  1. Την παροχή γνώσης που σχετίζεται με τις ανάγκες των γονέων.
  2. Την προσπάθειά μας ν’ ανακαλύψουμε μαζί με τους γονείς μέχρι ποιο βαθμό αυτή η γνώση είναι βοηθητική για την ανατροφή των παιδιών και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
  3. Οι γονείς να έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν και να συζητούν για τις δεξιότητες ανατροφής, τις βασικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων και για το πώς να μάθουν να βάζουν όρια με έναν αποτελεσματικό και υγιή τρόπο.
  4. Τη βελτίωση της γονικής ανατροφής μέσα από βιωματικές ασκήσεις, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με άλλους γονείς.
  5. Δημιουργία μίας ασφαλούς ομάδας γονέων στην οποία κάνοντας τα παραπάνω η εμπειρία των άλλων γονέων είναι πιο βοηθητική από οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα ή συμβουλή κάποιου ειδικού.

Σημαντικό είναι επίσης να δει κανείς τις προσπάθειές του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ποιοι είναι οι στόχοι; Ποιες είναι οι αξίες που στηρίζουν τις αποφάσεις μας; Πολύ συχνά, είμαστε τόσο μπερδεμένοι στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας και χάνουμε την αίσθησή τι είναι σημαντικό για τη ζωή.

Οι συναντήσεις για τη σχολή γονέων θα γίνονται δύο φορές τον μήνα. Θα έχουν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης. Επίσης, σε κάποιες συναντήσεις θα δουλεύονται θέματα τα οποία θα φέρνουν οι γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της ανατροφής πατήστε εδώ

Για να επικοινωνήστε μαζί μας πατήστε εδώ