Οι αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για τη λήψη σωστών αποφάσεων που σχετίζονται με την ουσιαστική σωματική και ψυχική υγεία. Αυτό ισχύει και για την προληπτική ιατρική, δηλαδή τη φροντίδα πριν την εμφάνιση οποιασδήποτε ασθένειας, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στα παιδιά. Επιπλέον, βοηθούν στη λήψη της κατάλληλης απόφασης για την πιθανή χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας σε περίπτωση ασθένειας. Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν τόσες διαθέσιμες πληροφορίες είναι τόσο αντικρουόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστες που οι γονείς τακτικά βρίσκονται σε σύγχυση. Επομένως, η άγνοια και η συνακόλουθη αβεβαιότητα οδηγούν συχνά σε λανθασμένες αποφάσεις.

 

Ένας από τους στόχους μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες που βοηθούν

  • στην καλύτερη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων υγείας
  • στην ανατροφή των παιδιών
  • στην πρόληψη ασθενειών
  • στην αξιολόγηση/εκτίμηση μιας φαρμακευτικής θεραπείας
  • στην καλύτερη κατανόηση των θεραπειών σε περίπτωση χρόνιας πάθησης
Πολλές από αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στα άρθρα, στο Blog και στο Newsletterμας.
Πολλές από αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στα άρθρα, στο Blog και στο Newsletterμας.