Η συμβουλευτική είναι ουσιαστικό μέρος της γενικής και οικογενειακής ιατρικής. Είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τη φαρμακευτική θεραπεία.

 

Οι περισσότερες ψυχολογικές και σωματικές ασθένειες θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Στην περίπτωση των υπαρχουσών ασθενειών, οι αλλαγές συμπεριφοράς είναι συνήθως πιο αποτελεσματικές από τη φαρμακευτική θεραπεία, η οποία θα πρέπει να είναι περισσότερο υποστηρικτική.

Αυτό σημαίνει πως μια αλλαγή στη συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περισσότερων σωματικών και ψυχικών καταστάσεων ή, τουλάχιστον, στη σημαντική βελτίωση αυτών.

 

Η συμβουλευτική έχει σκοπό να ενισχύσει τους ασθενείς να ζήσουν μια πιο υγιή, βιώσιμη και ικανοποιητική ζωή. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες στρατηγικές για να επιτευχθεί αυτό. Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να επιλέγονται και να προσαρμόζονται ανάλογα το άτομο, την οικογένεια ή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Συχνά είναι χρήσιμο στη συμβουλευτική να συμπεριλαμβάνονται οι ρίζες μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς, τα κίνητρα και οι αρχές της ζωής.

 

Όλα αυτά είναι και πυρηνικά ζητήματα του κλάδου της Ψυχολογίας.

H διαχωριστική γραμμή μεταξύ της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας είναι πως και οι δύο διαδικασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ικανότητα κατάλληλης επικοινωνίας δουλεύοντας με τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε παθολογία.

 

Ωστόσο, η ψυχοθεραπεία επιδιώκει την ουσιαστική κατανόηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές που βασίζονται σε διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Στόχος είναι προσωπική ανάπτυξη και η αντιμετώπιση παθολογιών στην πράξη.

Ίσως σας ενδιαφέρει το άρθρο
Ίσως σας ενδιαφέρει το άρθρο