Ενώ οι οξείες ασθένειες υποχωρούν από μόνες τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι χρόνιες ασθένειες έχουν την τάση να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι δυνάμεις αυτοθεραπείας δεν επαρκούν για μια βιώσιμη διαδικασία ανάρρωσης. Ακόμη και η συνηθισμένη συμβατική φαρμακευτική θεραπεία συνήθως δε θεραπεύει, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ανακουφίζει τα συμπτώματα.

Κατά κανόνα, οι χρόνιες ασθένειες έχουν διάφορες αιτίες. Για τη θεραπεία τους απαιτούνται συνήθως διαφορετικές στρατηγικές. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύνθετο πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται ατομικά ανάλογα την κατάσταση του ασθενούς.

Συχνά μια αλλαγή του τρόπου ζωής είναι επίσης απαραίτητη. Ωστόσο, η ουσιαστική αλλαγή μιας εδραιωμένης συμπεριφοράς είναι συνήθως δύσκολη και σπάνια μπορεί να επιτευχθεί μόνη της. Ειδικά στην αρχή, υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη. Επομένως, η ατομική εξατομικευμένη υποστήριξη είναι η καλύτερη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη θεραπεία τόσο σε ιατρικό όσο και ψυχοθεραπευτικό επίπεδο.

Ίσως σας ενδιαφέρει 
Ίσως σας ενδιαφέρει