Χριστίνα Τσινέλη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδευτικός

Ψυχοθεραπεία

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced”

(Δε σημαίνει πως όλα όσα αντιμετωπίζονται μπορούν και να αλλάξουν, όμως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πριν αντιμετωπιστεί).

 

Η αναγνώριση του τρόπου λειτουργίας μας και της συμπεριφοράς μας που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους είναι καθοριστικής σημασίας. Τα μοτίβα συμπεριφοράς μπορεί να είναι είτε λειτουργικά είτε δυσλειτουργικά (νευρωτικά) ή και κάποια να μην έχουν αναπτυχθεί καθόλου. Είναι αυτά που συνθέτουν την λεγόμενη «προσωπικότητα» του ατόμου. Η επεξεργασία αυτών των μοτίβων είναι συχνά απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προσωπικών μας προβλημάτων η οποία όμως προϋποθέτει την ουσιαστική αναγνώριση αυτών και την ανάληψη ευθύνης μας.

Η σύνθεση των μοτίβων είναι πολυπαραγοντική και πολυεπίπεδη. Μερικοί παράγοντες είναι το περιβάλλον, η βιολογική παράμετρος, τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, τα παιδικά βιώματα, τα πανανθρώπινα υπαρξιακά ζητήματα, η σωματική υγεία, η ίδια η κοινωνία και οι κοινωνικές μας σχέσεις και πολλά άλλα.
Επομένως, η υποστήριξη στην αναγνώριση των μοτίβων, η παρέμβαση στη μείωση των δυσλειτουργικών λειτουργιών με σκοπό τη δημιουργία καινούργιων για την προσωπική μας ανάπτυξη είναι αυτό που ονομάζεται ψυχοθεραπεία, η οποία συνήθως σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζονται οι ασθενείς.
Η ψυχοθεραπεία είναι συχνά απαραίτητη για τη μείωση ψυχικών καταστάσεων (άγχος, κατάθλιψη και άλλων), ιδίως εάν ήδη επιφέρουν επιβλαβή χαρακτηριστικά. Οι κατάλληλες ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες προσφέρουν καθοδήγηση σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή και τον επαναπροσδιορισμό μέσα στο κοινωνικό πλέγμα. Η αποτελεσματική ψυχοθεραπεία επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση στις δικές μας ικανότητες και οδηγεί σε μια πιο ολοκληρωμένη ζωή και ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους.
Οι θεραπευτικές μας μέθοδοι έχουν τις ρίζες τους στο κλασικό ψυχόδραμα, την κλασική συστημική οικογενειακή θεραπεία και τη θεραπεία Gestalt. Προσφέρουμε θεραπευτικές ατομικές και ομαδικές θεραπείες.